Başkan’ın Mesajı

Değerli iş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

Geçtiğimiz yıl, küresel ekonomide arzu edilen kalıcı çözümlerin ve istikrarın sağlanamadığı bir yıl oldu. Kamu finansmanı sorunlarının ve bankacılık sektöründeki risklerin yıl boyunca Avrupa ülkelerinin gündeminden düşmediğini görüyoruz. Yunanistan’da alevlenen kriz, önce Portekiz’e, ardından İspanya, İtalya ve son olarak Fransa’ya sıçradı.

Önlenemeyen bu krizlerin, AB ülkelerinde karşılıklı iş birliği politikalarının ve uygulanan yönetmeliklerin yeniden ele alınması ihtiyacını doğurması kaçınılmazdı. Son olarak uluslararası değerlendirme kuruluşları başta Fransa olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin de kredi notunu düşürmesi, yeni bir kriz endişesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki borç sorunları ve durgunluğa doğru hızla yaklaşan Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisinde de kaygıları pekiştiriyordu

Dünya ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl istikrarlı bir büyüme göstermiştir.

Her platformda belirttiğimiz üzere, ülke olarak en büyük problemimiz, cari açık ve enflasyondaki yükseliştir. Yıllık cari açık Ekim sonu itibarıyla 78,6 milyar dolara, Kasım sonunda yüzde olarak %9,48’e yükselmiştir. Türk lirasında yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde görülen ciddi miktardaki değer kaybına uğramıştır enflasyon rakamlarının yükselmesine neden olmuştur.

Küresel ekonomideki risk ve belirsizlik ortamından kaynaklanan olumsuz koşullara karşın istihdamda fark edilir bir artış ve bütçe açıklarında hızlı bir azalma gözlemlenmekte. Yıl boyunca büyümesine devam edecek olan Türkiye ekonomisinin 2013 ü güçlenerek bitireceğine inanıyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki durağanlık ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülen yavaşlama, tüm sektörleri olduğu gibi inşaat, konut ve gayrimenkul sektörlerindeki faaliyetleri de etkilemiştir. Gayrimenkul sektöründe finansman olanaklarının sınırlanması, dünya genelinde gayrimenkul yatırımlarında bir gerilemeye neden olmuştur.

Türkiye’de Konut – Gayrimenkul Sektörü: Gayrimenkul ve inşaat sektörleri, yıllardan beri özel sektörün yıldızı olarak Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. ülkemizde inşaat sektörü 2013’in üçüncü çeyreğinde %10,6 büyümüştür. Bu büyümeyle birlikte kendisine bağlı alt sektörleri de harekete geçiren inşaat sektörü, ülkemiz için lokomotif sektör konumundadır. Yine Türkiye ekonomisindeki büyümeyle birlikte artan istihdama en büyük katkı bu sektörden gelmektedir. 2013 -2014 yılında inşaat sektöründe istihdam rekor düzeye ulaşmıştır .inşaat ve gayrimenkul sektörü ülke ekonomisindeki öncü rolünün daha uzun yıllar süreceğine inanıyoruz.

İstanbul’da yılda ortalama 110 .000- 130.000 konut satılmaktadır. Satışlarda bir daralma halen görülmüyorsa bu kadar gürültü patırtı içinde dahi sükûnetle yürüyeceğiz. Yirmibir yıla yaklaşan sektörel deneyimlerimizle, bu kargaşanın bizde fırsata döneceğini öngörüyoruz.

Ticari gayrimenkul sektörüne baktığımızda canlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Bunun yanında, ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyle birlikte AVM yatırımları da canlılığı korumuştur. Yeni AVM yatırımları devam etmekte, yerli ve yabancı şirketlerin kiralama talepleri sürmektedir. Ofis binası yatırımları ve yeni ofis arzları da kuvvetli biçimde seyretmektedir.

DPT ve TÜİK verilerine bakıldığında Türkiye’de halen 2,5 milyon acil konut ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, konut sektörünün önünün açık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması, sektörü olumlu biçimde etkileyecektir. Depreme dayanıksız yapıların, kentin dokusunu bozan gecekonduların yerine, içinde yaşayan insanların hayatına kalite ve güvenlik getirecek yapıların inşa edilmesi son derece önem taşımaktadır. 2016 Yılının sektörde daha iyi bir yıl olcağı düşüncesindeyim.

Nihal inşaat kurulduğumuz günden bu yana birlikte yürüdüğümüz çalışanlarımıza, karşılıklı güven ve iş birliği içinde nice projelere imza atacağımıza inandığım müşterilerimize ve sosyal paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

İbrahim Halil TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Geçmişten günümüze

Nihal İnşaat

2021

Tor Beylikdüzü

Beylikdüzü'nde E5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında yer alan Tor Beylikdüzü; 8100 metrekarelik arazi alanında 295 konut ve 10 ticari üniteden oluşuyor.

2015-2017

Aqua Kavaklı

İstanbul Beylikdüzü’nde Nihal İnşaat - Topçuğlu İnşaat - Akeme İnşaat ortaklığıyla şehrin merkezinde ve doğanın içinde bulunan 38.000 m2 alana kurulu 850 konuttan ve 16 ticari ünite'den oluşan Aqua Kavaklı Projesine Başlandı.

2015-2017

Aris Grand Tower

Nihal İnşaat,Zerka Yapı, Kaymakçı İnşaat ve Gürdoğan İnşaat ortak girişimi ile hayata geçirilen 6500 m2 alan içerisinde toplam 310 adet konut alanı, 18 adet ise ticari alandan oluşan Aris Grand Tower projesine başlandı

2013-2015

Gaziemir Belediye Hizmet Binası

Kullanılan elektiriğin %50 si bina tarafından üretililen akıllı bina konseptinde Türkiyedeki ilk projedir.2013 yılında başlanığ 2015 yılında İzmir'de Nihal İnşaat tarafından tamamlanmıştır.

gaziemirbelediyebinasi

2013

New Residence

Esenyut-Beylikdüzü bölgesinde 6.000 m2 alana kurulu 453 bağımsız bolum ve 32 ticari uniteden oluşan New Residence porjesi tamamlandı.Google'a Beylikdüzü yazıldığında görsel aramalarda ilk sırada bulununan New Residence modern mimari ile kısa sürede bölgenin ikonu olmuştur.